જ્યારે સમુદ્રમાંથી મળી આ 11 વિચિત્ર વસ્તુઓ, જોતાં જ રહી ગયા લોકો

સમુદ્રમાંથી નીકળ્યો 14 કેરેટની ડાયમંડ રિંગ તો ક્યારેક ડેન્જરસ પ્રાણીઓતમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આવી વસ્તુઓમાં ચાના પેકેટ, ડાયમંડિની વીંટીથી લઇને દેખાવમાં ભયાનક લાગતા પ્રાણીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.  આને લઇને અનેક રિસર્ચ કરવામાં આવ્યાં પરંતુ આ વસ્તુઓ ત્યાં કેવી રીતે પહોંચી એ નથી જાણી શકાયુ.

જાણો અન્ય કિસ્સાઓ...   અહીં ક્લિક કરો