Updates

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?


નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક, 

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

 

પગ મારા નાના એ ચાલે છાના માના,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
 
નાક મારુ નાનુ એ સુંઘે ફુલ મજાનુ,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
 
નાના મારા કાન એ સાંભળૅ દઈ ધ્યાન,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
 
નાના મારા હાથ એ તાળી પાઙે સાથ,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

Post a comment

0 Comments