Header Ads

 • Breaking News

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?


  નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક, 

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

   

  પગ મારા નાના એ ચાલે છાના માના,

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
   
  નાક મારુ નાનુ એ સુંઘે ફુલ મજાનુ,

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
   
  નાના મારા કાન એ સાંભળૅ દઈ ધ્યાન,

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?
   
  નાના મારા હાથ એ તાળી પાઙે સાથ,

  એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે?

  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad