Updates

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ચીફ ફાયર ઓફિસરની ભરતી (RMC)

જગ્યા : ચીફ ફાયર ઓફિસર

લાયકાત :માન્ય યુનિવર્સિટીમાં ગ્રજ્યુએટ અને ફાયર સ્ટેશનનો કોર્ષ કરેલો જોઈએ, 10 વર્ષ નો અનુભવ
ઉંમર: 21 થી 45 વર્ષ
પગાર ધોરણ : 15600-39100 (ગ્રેડ પે 5400)
સિલેકશન : ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા

 જાહેરાત માટે અહીં : ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન માટે અહીં : ક્લિક કરો 


Post a comment

0 Comments