Header Ads

 • Breaking News

  રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ચીફ ફાયર ઓફિસરની ભરતી (RMC)

  જગ્યા : ચીફ ફાયર ઓફિસર

  લાયકાત :માન્ય યુનિવર્સિટીમાં ગ્રજ્યુએટ અને ફાયર સ્ટેશનનો કોર્ષ કરેલો જોઈએ, 10 વર્ષ નો અનુભવ
  ઉંમર: 21 થી 45 વર્ષ
  પગાર ધોરણ : 15600-39100 (ગ્રેડ પે 5400)
  સિલેકશન : ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા

   જાહેરાત માટે અહીં : ક્લિક કરો 

  ઓનલાઇન માટે અહીં : ક્લિક કરો 


  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad