Skip to main content

રાંધણ છઠ્ઠના દિવસે આ 10 સ્વાદિષ્ટ ફરસાણ બનાવો

પાલક સેવ

સામગ્રી
-એક કપ ચણાનો લોટ
-અડધો કપ પાલકની પ્યોરી
-બે ચમચા ગરમ તેલ
-એક ચપટી હિંગ
-ચપટી ખાવાનો સોડા
-એક ચમચી તીખા લીલા મરચાંની પેસ્ટ
-પા ચમચી શેકેલા અજમાનો ભૂકો
-પા ચમચી સંચળ
-મીઠું સ્વાદ મુજબ
-બે ચમચી લીંબુનો રસ
-તેલ તળવા
રીત

એક વાસણમાં બધી સામગ્રી લઇ,પાલકની પ્યોરી વડે સેવનો લોટ તૈયાર કરો. સેવના સંચાને અને મનપસંદ કાણાવાળી પ્લેટને તેલ વડે ગ્રીસ કરી,તેમાં લોટ ભરી દો. તેલ ગરમ થાય એટલે સીધી તેમાં સેવ પાડી લો. મીડિયમ તાપે તળી લો. ધ્યાન રહે કે સેવ ગોળ ગોળ તેલમાં પાડીએ તે વધારે ઓવરલેપ ન થાય. ઠંડી થાય પછી ડબ્બામાં ભરી દેવાની. તૈયાર છે પાલકની સેવ.

ચણાના લોટની જાડી સેવ


સામગ્રી
-પાંચ સો ગ્રામ ચણાનો લોટ
-મીઠું સ્વાદ મુજબ
-એક ચમચી મરી પાઉડર
-એક ચમચી જીરાનો ભૂકો
-તેલ તળવા માટે
-એક ચમચી સંચળ
-એક ચમચી તલ
-એક ચમચી હળદર
-એક ચમચી લાલ મરચું
રીત

સૌ પ્રથમ ચણાના લોટમાં મીઠું, મરી પાઉડર, જીરું પાઉડર, તલ, હળદર, લાલ મરચું, નાખી થોડુંક તેલનું મોણ નાખી સહેજ સહેજ પાણી નાખી કઠણ લોટ બાંધવો. ત્યારબાદ સેવના સંચામાં, સેવની જાળી મૂકી તેમાં લોટ ભરવો. હવે એક તાસરામાં તેલ ગરમ કરવા મૂકો, તેલ બરાબર ગરમ થઇ જાય પછી સંચાથી ગરમ તેલમાં સીધી જ સેવ પાડવી. સેવ સહેજ ગુલાબી થાય એટલે બહાર કાઢી, તેની ઉપર સહેજ સંચળ ભભરાવવું

લસણિયા ગાંઠિયા


સામગ્રી
-અઢી સો ગ્રામ ચણાનો લોટ
-ત્રણ ચમચી લાલ મરચું
-છ ચમચી લસણ પેસ્ટ
-ત્રણ ચમચી લીંબુનો રસ
-મીઠું સ્વાદ મુજબ
-તેલ તળવા
-પાણી
રીત

એક વાસણમાં બધી સામગ્રી લઇ, પાણીથી લોટ તૈયાર કરો. સંચાને અને મોટા કાણાવાળી પ્લેટને તેલ વડે ગ્રીસ કરી, તેમાં લોટ ભરી દો. તેલ ગરમ થાય એટલે સીધા તેમાં ગાંઠિયા પાડી લો. મીડિયમ તાપે તળી લો. ઠંડા થાય પછી ડબ્બામાં ભરી દેવાના. તો તૈયાર છે લસણીયા ગાંઠિયા.

મઠિયા


સામગ્રી
-બે કપ મઠનો લોટ
-એક કપ અડદનો લોટ
-બે ચમચી ચણાનો લોટ
-એક ચમચી અજમો
-એક ચમચી હળદર
-એક ચમચી લાલ મરચું
-એક ચમચી સફેદ મરચું
-બે ચમચી ખાંડ
-પાંચથી છ લીલા મરચાં
-સ્વાદ મુજબ મીઠું
-તેલ તળવા
રીત

સૌ પ્રથમ લીલા મરચાની પેસ્ટ બનાવી. પછી એક વાસણમાં એક કપ પાણી, મીઠું, લીલા મરચાની પેસ્ટ લઇ પાંચથી છ મિનિટ ઉકાળી ખાંડ ઉમેરો. હવે મઠ ,અડદ, ચણાના લોટને મિક્સ કરી લો. હવે જે પાણી ઉકાળીને રાખ્યું હતું તેમાં અજમો, લાલ મરચું, સફેદ મરચું, હળદર, ખાંડ, મીઠું નાખી મિક્સ કરી લેવું. લોટમાં આ પાણી મિક્સ કરી કઠણ લોટ બાંધવો. પછી થોડીવાર રાખી મૂકી પછી તેને તેલવાળા દસ્તાથી ટીપી સુવાળો કરવો. પછી નાના નાના લુવા કરી પાતળા મઠિયા વણી લઇ સુકવતા જવા પછી બધા વણાય જાય એટલે તેલ ગરમ થાય પછી મીડિયમ તાપે તળી લેવા. તો તૈયાર છે મઠિયા.

રતલામી સેવ


સામગ્રી
-પાંચસો ગ્રામ બેસન
-સો ગ્રામ તેલ મોણ માટે
-અડધી ચમચી પાપડખારો
-એક ચમચી મીઠું
-પા ચમચી હિંગ
-એક ચમચી મરી પાઉડર
-એક ચમચી લાલ મરચું
-અડધી ચમચી અજમો
-એક લીંબુનો રસ
-તેલ તળવા માટે
રીત
એક પહોળા વાસણમાં બેસન લઈ તેમાં મરી, મરચું, હિંગ, અજમો નાખી મિક્સ કરો. એક બાઉલમાં મીઠું, પાપડખારો, તેલ, અડધો કપ પાણી ભેગું કરી ફીણવું તે પાણીથી લોટ બાંધવો. રોટલીના લોટ જેવું રાખવું. જરૂર પડે વધારે પાણી લેવું. સેવના સંચામાં ભરી ગરમ તેલમાં સેવ પાડવી.

ચોળાફળી


સામગ્રી
-બે વાટકી ચણાનો લોટ
-એક વાટકી મગનો લોટ
-એક વાટકી અડદનો લોટ
-મીઠું સ્વાદ મુજબ
-તેલ જરૂર મુજબ અને તળવા માટે
-સાજીના ફૂલ
-એક ચમચી મરચું
-એક ચમચી સંચળ
રીત
ઉપર આપેલા ત્રણેય લોટ લઈને તેમાં મીઠું તેમજ સાજીના ફૂલ નાખી કઠણ લોટ બાંધવો. લોટને તેલ વાળા હાથ કરી બરાબર મસળવો. હવે તેના લુઆ બનાવી તેને મેંદાના અટામણમાં રગદોળીને ભાખરી જેટલી સાઈઝના વણવા. વણ્યા બાદ તેને સહેજ સુકાવા દઈ તેના વચ્ચેના ભાગમાં કાપા પાડવા. હવે તેલ મૂકીને ચોળાફળીને તળી લેવી. આ રીતે તૈયાર થયેલી ચોળાફળી પર મરચું અને સંચળ ભભરાવી સર્વ કરો.

ફાફડા


સામગ્રી
-છસો ગ્રામ ચણાનો લોટ
-એક ચમચી પાપડ ખારો
-બે ચમચી મરીનો ભૂકો
-એક ચપટી હીંગ
-અજમો
-મીઠું સ્વાદ મુજબ
-તેલ
રીત
સૌ પ્રથમ ચણાના લોટમાં મરીનો ભૂકો, હિંગ, અજમો અને મીઠું નાખી ખારાનાં પાણીથી લોટ બાંધી ખૂબ કેળવવો. ત્યારબાદ સાદા પાટલા પર હાથથી ભાર આપી નાના લુવાને હથેળીથી ભાર આપી લુવાની લાંબી લાંબી પટ્ટીઓ કરવી. આ લાંબી પટ્ટીને સાચવીને ઉપાડી તેલમાં તળી લેવી. ફાફડા સાથે જાડી ખાટી કઢી અને કાચા પપૈયાની ચટણી પીરસવી.

ફૂલવડી


સામગ્રી
-અઢીસો ગ્રામ કરકરા ચણાનો લોટ
-પાંચથી સાત આખા મરી
-ધાણાનાં ફાડિયા
-એક ચમચી ખાંડ
-તેલ પ્રમાણસર
-મીઠું સ્વાદાનુસાર
-એક ચમચી મરચું
-એક ચમચી હળદર
-એક ચમચી ધાણાજીરું
-એક ચમચી હિંગ
- સોડા
- દહીં
રીત


ચણાના લોટમાં તેલ અને દહીં નાખી સાધારણ બાંધવો. તેમાં ધાણા તથા મરી નાખી લોટને એકાદ કલાક રહેવા દેવો. પછી 1 ચમચો ગરમ તેલ રેડવું. લોખંડની કડાઈમાં તેલ ભરી ફૂલવડીનો ઝારો રાખવો. ઝારા પર તૈયાર લોટ ઘસીને ફૂલવડી પાડવી. લાલ થાય એટલે ઉતારી લેવી.

ચણાના લોટના ખાખરા


સામગ્રી
-પાંત્રીસ ગ્રામ ચણાનો લોટ
-પંદર ગ્રામ ઘઉંનો લોટ
-પા ચમચી અજમો
-પા ચમચી જીરું
-એક ઝૂડી કોથમીર
-એક ચપટી હળદર
-એક ચમચી લાલ મરચું
-મીઠું સ્વાદાનુસાર
   
રીત
સૌપ્રથમ થોડો ઘઉંનો લોટ અટામણ માટે રાખી બાકીનો લોટ ચણાના લોટમાં ભેગો કરી તેમાં અજમો, જીરું વાટીને ભેગુ કરો. હવે તેમાં મીઠું, હળદર, લાલ મરચું અને કોથમીર સમારીને નાખો. નવશેકા પાણીથી નરમ કણક બાંધો. બરાબર મસળી થોડીવાર ઢાંકીને રહેવા દો. નાના લુવા પાડી, પતલી રોટલી વણી કાચી પાકી શેકી લો. પછી ધીમે તાપે ખાખરા શેકો.

બેસનના લાડુ


સામગ્રી
-પાંચસો ગ્રામ ચણાનો લોટ
-એક કિલો બુરું ખાંડ
-અઢીસો ગ્રામ ઘી
-દસ ગ્રામ એલચી પાઉડર
રીત
ઘીને ગરમ કરી એમાં ચણાનો લોટ ઉમેરી તેને બરાબર શેકો પછી તેને બાજુ પર મૂકી દો. હવે તેમાં બુરું ખાંડ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી એલચી પાઉડર ઉમેરો. હવે તેના નાના નાના લાડું બનાવી લો. ખાંડની ચાસણી તૈયાર કરી તેમાં શેકેલો ચણાનો લોટ ઉમેરી મિક્સ કરીને પણ લાડું બનાવી શકાય છે. 


Comments

Popular posts from this blog

Gujarat Government Jobs 2017 | Apply Latest Govt Jobs in Gujarat

Gujarat Government Jobs 2017
Gujarat Government provides no.of opportunities to the candidates who were preparing to get Gov job in Gujarat. Every year Gujarat Government releases recruitment notifications for all available Government Jobs in Gujarat. GujaratGovernment provides opportunities for all types of job seekers by releasing notifications Periodically. Candidates check State Govt jobs in Gujarat and Government Jobs Notifications in Gujarat on our website.

Click Here

Top WhatsApp funny videos

Xiaomi Redmi Note 4 हुआ सस्ता

Xiaomi Redmi Note 4 फोन में 5.5 इंच (1920 x 1080 पिक्सल) फुल एचडी 2.5डी कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले दिया गया है। फोन में स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 506 जीपीयू है। फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, यानी दूसरा सिम स्लॉट एसडी कार्ड स्लॉट की भी भूमिका निभाएगा। यूज़र 128 जीबी तक का माइक्रोएसडी कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे।
इसके रियर कैमरे का सेंसर 13 मेगापिक्सल का है जो एफ/2.0 अपर्चर, डुअल-टोन एलईडी फ्लैश व पीडीएएफ से लैस है। सेल्फी के शौकीनों के लिए अपर्चर एफ/2.0, 85-डिग्री वाइड एंगल लेंस के साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन फिंगरप्रिंट सेंसर व इन्फ्रारेड सेंसर के साथ आता है। फोन का डाइमेंशन 151x76x8.35 मिलीमीटर और वज़न 175 ग्राम है। फोन में 4100 एमएएच की बैटरी है। यह फोन एंड्रॉयड मार्शमैलो आधारित मीयूआई 8 पर चलता है।
style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #5e5e5e; font-family: tahoma, verdana, sans-serif;" />
हमारे मुताबिक, Xiaomi Redmi Note 4 एक बेहतरीन पैकेज है। बता दें कि हमने इस फोन का रिव्यू किया है। ल…